Service en Advies

In ons grillige klimaat staan kozijnen bloot aan allerlei extreme weersinvloeden. Dit is geen enkel probleem, want onze kozijnen zijn bestand tegen weer en wind, jaar in jaar uit. Kostbare en tijdrovende schilderbeurten behoren tot het verleden. Af en toe eenvoudig schoonmaken en uw kozijnen blijven fonkelnieuw.

Behoud uiterlijk
Hoewel onder normale omstandigheden kunststof gevelelementen niet door milieu invloeden worden aangetast dient men wel rekening te houden met enig onderhoud voor het schoonmaken van de kunststof gevelelementen, de dichtingen en het hang- en sluitwerk.

Schoonmaakmiddelen
Reinigen van kunststof gevelelementen is uiterst eenvoudig. De kozijnen worden gewoon gewassen met behulp van een zachte vochtige spons, eventueel doordrenkt met een niet-schurend huishoudelijk reinigingsmiddel op waterbasis (niet op basis van o.a. ammoniak en chloorhoudende producten zoals bleekwater).
Niet toegestaan is het gebruik van schuurmiddelen en agressieve stoffen of aromatische oplosmiddelen zoals wasbenzine, aceton, terpentine, petroleum, white spirit en dergelijke. Reinigen met een hogedrukinstallatie en/of stoomreiniger kan schade veroorzaken.

Nooit de kozijnen droog reinigen teneinde krassen of schrammen op het oppervlak te voorkomen.

Reiniging van Ventilatieroosters
Ventilatieroosters dienen minimaal eenmaal per jaar inwendig volgens de reinigingsvoorschriften van de fabrikant te worden gereinigd. Voor reiniging aan de buitenzijde van de ventilatieroosters dient de zelfde reinigingsfrequentie aangehouden te worden als van de gehele gevelelementen.

Levensduur en kwaliteit
De levensduur wordt negatief beïnvloed door vuil en vocht, door inwerking van zuren, zouten en andere agressieve stoffen. Daarom is voor behoud van levensduur tijdig reinigen noodzakelijk. Bij het wassen van het glas moet voorkomen worden dat vervuild waswater achterblijft op de profilering van de ramen en kozijnen. Daarom moet bij het wassen van het glas de omliggende profilering worden mee gewassen.

Garantie ZwaLu Windows

Garantie en Service
ZwaLu Windows geeft de volgende garanties:

  • 10 jaar op alle kozijnen.
  • 10 jaar op de montage.
  • 1 jaar op hang- en sluitwerk.
  • Het opstellen en bijstellen van ramen en deuren valt voor een periode van 1 jaar onder de garantie.
  • 1 jaar op ventilatieroosters.
  • ZwaLu Windows verwerkt KOMO-gekeurd glas. Het glas is KOMO-gekeurd volgens NEN2608. Het glas wordt gegarandeerd voor een periode van 10 jaar.
  • ZwaLu Windows verwerkt horren en rolhorren voor kozijnen, deuren en schuifpuien. Alle onderdelen worden gegarandeerd voor een periode van 2 jaar, behalve het gaas voor 1 jaar met uitzondering indien de horren niet goed worden bediend.
  • ZwaLu Windows verwerkt screens en rolluiken, deze onderdelen worden gegarandeerd voor een periode van 3 jaar, behalve de motor 3 jaar met uitzondering indien de motor ter zake niet kundig wordt gebruikt.
  • Indien ZwaLu Windows materialen en/of diensten gebruikt heeft die door derden zijn toegeleverd dan strekt de garantie van ZwaLu Windows aan opdrachtgever zich in geen geval verder uit dan de garantie die ZwaLu Windows verkrijgt van haar leverancier.

Voor ZwaLu Windows zijn nazorg en service een belangrijk aspect. Samen met onze leveranciers zijn wij verantwoordelijk voor zowel het basis- als ook het eindproduct. Hierdoor kunnen we eventuele problemen altijd adequaat oplossen.